Tuổi Thìn khai trương ngày nào tốt 2024? Chọn người mở hàng

Khai trương cho người tuổi Thìn

Việc xem ngày và chuẩn bị lễ vật cúng trong ngày khai trương cho người tuổi Thìn cực kỳ quan trọng. Bạn là người tuổi Thìn đã và đang kinh doanh cần nắm bắt các thông tin như Tuổi Thìn khai trương ngày nào tốt? chọn người mở hàng hợp tuổi như thế nào? Thì hãy theo dõi bài viết dưới đây của dịch vụ Đồ Cúng Việt nhé!

Lợi ích khi xem ngày cúng khai trương cho người tuổi Thìn

Với dân kinh doanh, buôn bán thì không thể bỏ qua việc xem ngày khai trương buôn bán khi bắt đầu khởi nghiệp. Hay xem ngày tốt mở hàng sau những dịp tết nguyên đán.

Người tuổi Thìn hiện gồm các tuổi như: Nhâm Thìn (sinh năm 1952), Giáp Thìn (sinh năm 1964), Bính Thìn (sinh năm 1976), Mậu Thìn (sinh năm 1988) và Canh Thìn (sinh năm 2000).

Việc xem ngày tốt xấu theo tuổi để khai trương cho người tuổi Thìn buôn bán sẽ rất thận trọng và phải tuân thủ theo các nguyên tắc để mang lại vận may, căn cứ chọn ngày tốt lành bao gồm các cách:

-Chọn ngày hoàng đạo theo lịch vạn niên

-Chọn ngày có sao tốt hợp với tuổi chủ

-Chọn ngày địa chi theo tam hợp: Thân – Tý – Thìn, Dần – Ngọ – Tuất; Hợi – Mão – Mùi; Tị – Dậu – Sửu.

Tránh ngày thuộc tứ hành xung với tuổi Thìn: Dần – Thân – Tỵ – Hợi, Thìn -Tuất – Sửu – Mùi, Tý – Ngọ – Mão – Dậu.

-Muốn chắc chắn chọn được ngày tốt để cúng khai trương bạn có thể hỏi ý kiến của các thầy tử vi uy tín nữa nhé.

Khai trương người tuổi Thìn

Chọn ngày tốt khai trương cửa hàng cho gia chủ Nhâm Thìn (sinh năm 1952)

Tuổi Nhâm Thìn sinh tháng 1 nên chọn ngày khai trương: 3, 12, 26 tháng 12 (âm lịch).

Tuổi Nhâm Thìn sinh tháng 2 nên chọn ngày khai trương: 2, 8, 15, 27 tháng 1 (âm lịch).

Tuổi Nhâm Thìn sinh tháng 3 nên chọn ngày khai trương: 14, 27 tháng 2 (âm lịch).

Tuổi Nhâm Thìn sinh tháng 4 nên chọn ngày khai trương: 2, 5, 18, 23 tháng 3 (âm lịch).

Tuổi Nhâm Thìn sinh tháng 5 nên chọn ngày khai trương: 7, 26 tháng 4 (âm lịch).

Tuổi Nhâm Thìn sinh tháng 6 nên chọn ngày khai trương: 2, 8, 29 tháng 5 (âm lịch).

Tuổi Nhâm Thìn sinh tháng 7 nên chọn ngày khai trương: 7, 14, 28 tháng 6 (âm lịch).

Tuổi Nhâm Thìn sinh tháng 8 nên chọn ngày khai trương: 1, 4, 17, 24 tháng 7 (âm lịch).

Tuổi Nhâm Thìn sinh tháng 9 nên chọn ngày khai trương: 4, 14, 25 tháng 8 (âm lịch).

Tuổi Nhâm Thìn sinh tháng 10 nên chọn ngày: 1, 6, 22, 27 tháng 9 (âm lịch).

Tuổi Nhâm Thìn sinh tháng 11 nên chọn ngày khai trương: 8, 15, 27 tháng 10 (âm lịch).

Tuổi Nhâm Thìn sinh tháng 12 nên chọn ngày khai trương: 6, 9, 20, 29 tháng 11 (âm lịch).

Xem thêm: Tuổi Tỵ khai trương ngày nào tốt 2024?

Người tuổi Giáp Thìn (sinh năm 1964) chọn ngày tốt khai trương cửa hàng:

Tuổi Giáp Thìn sinh tháng 1 nên chọn ngày: 8, 16, 27 tháng 12 (âm lịch).

Tuổi Giáp Thìn sinh tháng 2 nên chọn ngày: 4, 14, 15, 26 tháng 1 (âm lịch).

Tuổi Giáp Thìn sinh tháng 3 nên chọn ngày: 16, 27 tháng 2 (âm lịch).

Tuổi Giáp Thìn sinh tháng 4 nên chọn ngày: 2, 5, 20, 28 tháng 3 (âm lịch).

Tuổi Giáp Thìn sinh tháng 5 nên chọn ngày: 6, 27 tháng 4 (âm lịch).

Tuổi Giáp Thìn sinh tháng 6 nên chọn ngày: 4, 13, 27 tháng 5 (âm lịch).

Tuổi Giáp Thìn sinh tháng 7 nên chọn ngày: 1, 8, 28 tháng 6 (âm lịch).

Tuổi Giáp Thìn sinh tháng 8 nên chọn ngày: 2, 5, 19, 28 tháng 7 (âm lịch).

Tuổi Giáp Thìn sinh tháng 9 nên chọn ngày: 1, 5, 26 tháng 8 (âm lịch).

Tuổi Giáp Thìn sinh tháng 10 nên chọn ngày: 5, 18, 20, 26 tháng 9 (âm lịch).

Tuổi Giáp Thìn sinh tháng 11 nên chọn ngày: 6, 16, 28 tháng 10 (âm lịch).

Tuổi Giáp Thìn sinh tháng 12 nên chọn ngày: 3, 8, 25, 29 tháng 11 (âm lịch).

Ngày khai trương hợp gia chủ tuổi Bính Thìn (sinh năm 1976)

Tuổi Bính Thìn sinh tháng 1 chọn ngày: 5, 10, 27 tháng 12 (âm lịch).

Tuổi Bính Thìn sinh tháng 2 chọn ngày: 2, 15, 17, 24 tháng 1 (âm lịch).

Tuổi Bính Thìn sinh tháng 3 chọn ngày: 12, 26 tháng 2 (âm lịch).

Tuổi Bính Thìn sinh tháng 4 chọn ngày: 2, 5, 18, 27 tháng 3 (âm lịch).

Tuổi Bính Thìn sinh tháng 5 chọn ngày: 10, 25 tháng 4 (âm lịch).

Tuổi Bính Thìn sinh tháng 6 chọn ngày: 2, 8, 27 tháng 5 (âm lịch).

Tuổi Bính Thìn sinh tháng 7 chọn ngày: 16, 19, 24 tháng 6 (âm lịch).

Tuổi Bính Thìn sinh tháng 8 chọn ngày: 1, 5, 19, 27 tháng 7 (âm lịch).

Tuổi Bính Thìn sinh tháng 9 chọn ngày: 10, 15, 25 tháng 8 (âm lịch).

Tuổi Bính Thìn sinh tháng 10 chọn ngày: 1, 10, 24, 27 tháng 9 (âm lịch).

Tuổi Bính Thìn sinh tháng 11 chọn ngày: 5, 12, 25 tháng 10 (âm lịch).

Tuổi Bính Thìn sinh tháng 12 chọn ngày: 5, 13, 26, 29 tháng 11 (âm lịch).

Mâm cúng khai trương đa dạng lễ vật của Đồ Cúng Việt

Chọn ngày tốt khai trương cho gia chủ tuổi Mậu Thìn (sinh năm 1988)

Tuổi Mậu Thìn sinh tháng 1 hợp với ngày: 4, 13, 25 tháng 12 (âm lịch).

Tuổi Mậu Thìn sinh tháng 2 hợp với ngày: 2, 15, 17, 25 tháng 1 (âm lịch).

Tuổi Mậu Thìn sinh tháng 3 hợp với ngày: 14, 28 tháng 2 (âm lịch).

Tuổi Mậu Thìn sinh tháng 4 hợp với ngày: 2, 7, 15, 29 tháng 3 (âm lịch).

Tuổi Mậu Thìn sinh tháng 5 hợp với ngày: 10, 27 tháng 4 (âm lịch).

Tuổi Mậu Thìn sinh tháng 6 hợp với ngày: 3, 12, 26 tháng 5 (âm lịch).

Tuổi Mậu Thìn sinh tháng 7 hợp với ngày: 10, 16, 27 tháng 6 (âm lịch).

Tuổi Mậu Thìn sinh tháng 8 hợp với ngày: 1, 5, 18, 26 tháng 7 (âm lịch).

Tuổi Mậu Thìn sinh tháng 9 hợp với ngày: 6, 17, 29 tháng 8 (âm lịch).

Tuổi Mậu Thìn sinh tháng 10 hợp với ngày: 1, 5, 27, 28 tháng 9 (âm lịch).

Tuổi Mậu Thìn sinh tháng 11 hợp với ngày: 5, 13, 27 tháng 10 (âm lịch).

Tuổi Mậu Thìn sinh tháng 12 hợp với ngày: 2, 5, 23, 27 tháng 11 (âm lịch).

Người tuổi Canh Thìn (sinh năm 2000) khai trương cửa hàng ngày đẹp sau:

Tuổi Canh Thìn sinh tháng 1 nên khai trương ngày: 3, 10, 25 tháng 12 (âm lịch).

Tuổi Canh Thìn sinh tháng 2 nên khai trương ngày: 1, 7, 16, 28 tháng 1 (âm lịch).

Tuổi Canh Thìn sinh tháng 3 nên khai trương ngày: 12, 26 tháng 2 (âm lịch).

Tuổi Canh Thìn sinh tháng 5 nên khai trương ngày: 10, 27 tháng 4 (âm lịch).

Tuổi Canh Thìn sinh tháng 6 nên khai trương ngày: 2, 7, 28 tháng 5 (âm lịch).

Tuổi Canh Thìn sinh tháng 7 nên khai trương ngày: 10, 15, 28 tháng 6 (âm lịch).

Tuổi Canh Thìn sinh tháng 8 nên khai trương ngày: 2, 5, 16, 25 tháng 7 (âm lịch).

Tuổi Canh Thìn sinh tháng 9 nên khai trương ngày: 4, 12, 28 tháng 8 (âm lịch).

Tuổi Canh Thìn sinh tháng 10 nên khai trương ngày: 1, 5, 17, 27 tháng 9 (âm lịch).

Tuổi Canh Thìn sinh tháng 11 nên khai trương ngày: 5, 14, 27 tháng 10 (âm lịch).

Tuổi Canh Thìn sinh tháng 12 nên chọn ngày: 8, 9, 23, 24 tháng 11 (âm lịch).

Chọn tuổi nào xông đất mở hàng khai trương cho người tuổi Thìn ?

Cùng đi tìm cách chọn người mở hàng hợp tuổi Canh Thìn, Mậu Thìn, Bính Thìn, Giáp Thìn, Nhâm Thìn nào

Xét về tuổi:

Khi một người muốn lựa chọn chọn người mở hàng thì nên chọn những tuổi tam hợp là: Thân – Tý – Thìn, Tỵ – Dậu – Sửu, Hợi – Mão – Mùi.

Những tuổi phạm phải tứ hành xung không nên lựa chọn xông đất bao gồm 3 nhóm sau: Dần – Thân – Tỵ – Hợi, Thìn -Tuất – Sửu – Mùi, Tý – Ngọ – Mão – Dậu.

Ngoài ra còn có một số tuổi sẽ xung khắc với nhau: tuổi Tý khắc với tuổi Mùi và tuổi Tỵ, tuổi Sửu khắc với tuổi Ngọ, tuổi dần khắc với tuổi Tỵ, tuổi Mão khắc với tuổi Thìn và tuổi Thân, tuổi Thân khắc với tuổi Hợi, tuổi Dậu với tuổi Tuất và tuổi Dần.

Xét về tính cách người mở hàng:

Ngoài việc lựa cần phải lựa chọn theo tuổi của người mở hàng hoặc khai trương cho người tuổi Thìn nên chọn người có vía tốt. Đó là những người mà có tính cách vui vẻ hòa đồng, có công danh sự nghiệp ổn định đã có những thành công trong cuộc sống.

Chọn được những người như vậy cũng sẽ giúp cho công việc làm ăn được thuận lợi hơn, sẽ tránh được những rủi ro, không suôn sẻ.

Lễ vật cúng khai trương cho người tuổi Thìn

Lễ vật cúng khai trương đơn giản cho người tuổi Thìn gồm có:

Hoa tươi.

Hương thơm, đèn cầy.

Trái cây ngũ quả, bộ tam sên.

Bộ giấy cúng khai trương.

Lư cắm nhang hoặc lư xông trầm khử tà khí.

Xôi, chè, cháo trắng, trầu têm.

Gà luộc, heo quay, bánh bao, bánh hỏi.

Gạo tẻ, muối trắng.

Trà, rượu, nước.

mâm cúng khai trương

Dịch vụ Đồ Cúng Việt hân hạnh là đơn vị cung cấp dịch vụ mâm cúng khai trương trọn gói. Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp rất nhiều loại mâm cúng khác các dịp lễ tết, rằm trong năm.

Xem thêm: Tuổi Ngọ khai trương ngày nào tốt 2024?

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *