Cách cúng, Đặt Mâm lễ cúng Nhập Trạch về nhà mới 2021

1.757.000

Một trong ba nghi lễ cực kỳ quan trọng của người Việt Nam khi làm nhà là Động thổ, Cất nóc và Nhập trạch. Hãy tìm hiểu về sự quan trọng của nghi lễ Nhập Trạch nào.

Liên hệ ngay để được tư vấn: 1900 3010