Mâm Cúng Động Thổ Khởi Công

1.590.0003.885.000

Lễ cúng động thổ khởi công thường được thường được gia chủ tổ chức trước khi tiến hành sửa sang lại nhà cửa, cửa hiệu,… nhằm cảm ơn thổ địa thần linh và cầu mong các ngài phù hộ để công việc kinh doanh ngày càng thuận lợi, gia đình thì ấm êm hạnh phúc.