Mâm Cúng Cô Hồn Tháng 7, Mùng 2 và 16 Hàng Tháng

1.666.0003.914.000

Gia chủ cúng cô hồn với mục đích tránh sự quấy phá của các oan hồn vất vưởng, không được siêu thoát. Vì vậy mâm cúng cô hồn và việc cúng khấn phải được thực hiện nghiêm túc, đúng cách để tránh những điều không hay xảy ra. Bài viết dưới đây của Đồ cúng việt sẽ giúp bạn có những thông tin chính xác và đẩy đủ trong việc cúng khấn các cô hồn.