[Chi tiết] Ý Nghĩa và Văn Khấn Đền Vua Cha Bát Hải Chuẩn Nhất

Văn khấn Đền Vua Cha Bát Hải

Lễ hội Đền Vua Cha Bát Hải là một trong những lễ hội nhận được sự quan tâm của du khách tứ phương. Đền Vua Cha Bát Hải không chỉ là di sản văn hóa mà còn là nơi thờ cúng linh thiêng, cầu xin để được che chở. Vậy ý nghĩa và văn khấn Đền Vua Cha Bát Hải thế nào là đầy đủ và đúng chuẩn tâm linh? Hãy cùng đọc và tham khảo bài viết dưới đây của Đồ Cúng Việt nhé!

Đồ Cúng Việt chuyên mâm cúng trọn gói theo yêu cầu của quý khách hàng, phục vụ tận tâm và mang đến chất lượng dịch vụ tốt nhất.

Vua Cha Bát Hải là ai?
Vua Cha Bát Hải là ai?

Vua Cha Bát Hải là ai?

Truyền thuyết kể về sự tích về Vua Cha Bát Hải Động Đình được người địa phương kể lại có chút hư cấu và thần thánh hóa. Cụ thể như sau:

Khi giặc Thục sang xâm lược nước ta, Vua Hùng lập đàn cầu trời được thần linh mách bảo về nơi Đền Đồng mà triệu thì sẽ có dị nhân đứng lên giúp đánh tan quân thù.

Vua Hùng cũng làm theo và đúng như lời mách bảo. Hoàng Xà liền hiện ra và biến thành một chàng trai lực lưỡng, tuấn tú hơn người. Thanh niên này nhận chỉ dụ của Vua Hùng, sao đó triệu 2 em là hai Hoàng Long, mười tướng cùng các binh sĩ.

Sau mười ngày triệu tập binh sĩ, ngài đã xuất quân và đánh tan quân Thục trên cả 8 cửa biển chỉ trong thời gian 3 ngày. Ngàu có tên là Vĩnh Công và sau này được Vua Lý Thánh Tông phong là Vĩnh Công Đại Vương Bát Hải Động Đình. Về sau, dân gian gọi ngài là: Vua Cha Bát Hải Động Đình.

Di sản Đền Vua Cha Bát Hải
Di sản Đền Vua Cha Bát Hải

Xem thêm: [Chi tiết] Ý nghĩa, Lễ Vật & Văn Khấn Đức Ông CHUẨN Tâm Linh

Di sản Đền Vua Cha Bát Hải

Đền Đồng Bằng là tên gọi khác của Đền Vua Cha Bát Hải. Đền Vua Cha Bát Hải nằm trên địa bàn tỉnh xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ của Tỉnh Thái Bình.

Đền Đồng Bằng được xếp vào nhóm di sản lịch sử cấp Quốc gia, là quần thể di tích mang trong mình một truyền thuyết về nơi khai sinh và hóa thánh của 8 vị thánh có công chống giặc cứu nước.

Hàng năm cứ vào ngày 25 tháng 8 Âm Lịch, người dân địa phương sẽ tổ chức lễ hội đẻ tương nhớ công ơn của các ngài đã có công chống giặc cứu nước và bảo vệ dân làng.

Văn khấn Đền Vua Cha Bát Hải
Văn khấn Đền Vua Cha Bát Hải

Văn khấn Vua Cha Bát Hải đúng tâm linh

Đồ Cúng Việt xin gửi đến quý gua chủ nội dung đầy đủ của văn khấn Đền Vua Cha Bát Hải. Cụ thể như sau:

Con Nam Mô A Di Đà Phật!
Con Nam Mô A Di Đà Phật!
Con Nam Mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, con lạy mười phương Đất, con lạy mười phương chư Phật ,chư Phật mười phương,

Nam Mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Nam Mô Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật.

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Con Lạy Chư Đại Bồ Tát, Chư Hiền Thánh Tăng .Hộ Pháp Chư Thiên, Thiện Thần Bồ Tát.

Con lạy Tam Vị Đức Vua Cha Đức Tam Thập Tam Thiên Thiên Chúa Đế Thích Đề Hoàn Nhân Thánh Đế Ngọc Bệ Hạ
Con Lạy Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Huyền Cung Đại Đế Ngọc Điện Hạ.
Con lạy Đức Phật Mẫu Hoàng Thiên
Con Lạy Đức Vua Cha Bát Hải Động Đình Thủy Quốc Long Vương.

Con lạy Tam Tòa Thánh Mẫu:
Con Lạy Mẫu Đệ Nhất Thượng Thiên
Con Lạy Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn
Con Lạy Mẫu Đệ Tam Thoải Phủ
Con Lạy Mẫu Đệ Tứ Khâm Sai
Con Lạy Hội Đồng Quan Tứ Trụ Triều Đình
Con Lạy Tam Phủ Công Đồng, Tứ Phủ Vạn Linh hội Đồng Tiên Thánh Đông A Phủ.

Con lạy Trần Triều Hiển Thánh Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương.
Con lạy Trần Triều Khải Thánh Vương Phụ, Vương Mẫu, Vương Phi Phu Nhân,
Trần Triều Vương Huynh, Vương Đệ.Vương Tử ,Vương Tế, Vương Nữ Vương Tôn
Con Lạy văn võ bá quan quân thần trần triều
Con lạy Tam Tòa chúa bói –Hội đồng Chúa bói Chúa chữa Chúa Mán Chúa Mường
Con Lạy Chúa Đệ Nhất Tây Thiên
Chúa Đệ Nhị Nguyệt Hồ
Chúa Đệ Tam Lâm Thao
Tiên Chúa Thác Bờ
Con Lạy Ngũ Phương Bản Cảnh Vũ Quận Bạch Hoa -Năm Phương Chúa Bà

Con lạy Ngũ Vị Vương Quan, Tôn Quan Đệ Nhất Thượng Thiên , Tôn quan Đệ Nhị Giám Sát, Tôn Quan Đệ Tam Thoải Phủ, Tôn quan Đệ Tứ Khâm Sai, Tôn Quan Đệ Ngũ Tuần Tranh.
Con lạy Tôn Quan Điều Thất .

Con cung thỉnh mời Tứ Phủ Chầu Bà,
Chầu Đệ Nhất Thượng Thiên
Chầu Đệ Nhị Thượng Ngàn Đông Cuông
Chầu Đệ Tam Thoải Phủ
Chầu Đệ Tứ Khâm Sai
Chầu Năm Suối Lân
Chầu Lục Cung Nương
Chầu Bảy Tiên La
Chầu Bát Nàn Đông Nhung Đại Tướng Quân
Chầu Cửu Sòng Sơn
Chầu Mười Đồng Mỏ
Con lạy Hội Đồng Chầu Bé-Con Lạy Chầu Bé Thượng Ngàn Quyền Cai Bắc Lệ

Con cung thỉnh mời Tứ Phủ Thánh Hoàng, thập vị quan Hoàng

Con lạy 36 tòa Sơn Trang -Sơn Trang, Tám Tướng Thập Nhị Tiên Nàng

Con lạy Tứ Phủ Thánh Cô

Con xin kính lạy Cô Nhất Thượng Thiên- Cô Cả đền Dùm

Con lạy Cô đôi Thượng Ngàn

Cô bơ Thoải, con lạy cô tư Ỷ La, Cô năm suối lân, cô Sáu sơn trang, Cô bảy Tân La, cô Tám Đồi Chè , 12 cô Chín, Cô chín thượng Ngàn, Cô chín Sòng sơn, cô Mười mỏ Than, Hội đồng cô bé, Con Lạy cô bé Thượng ngàn, cô bé Thoải .con lạy cô Bé Bản Đền (bản điện),Con lạy Tứ Phủ Thánh Cậu trên Ngàn dưới Thoải,Con lạy Cậu đệ nhất Hoàng Thiên , Cậu Hoàng Đôi Thượng Ngàn, Cậu Hoàng Ba Thoải, Cậu Hoàng Tư Long Thành , Con Lạy Cậu Bé Hoàng Thiên , Cậu Bé Thượng Ngàn, Cậu Quận Phủ Dầy, Cậu Đồi Ngang Phố Cát .Con lạy cậu bé bản Đền ( Bản Điện ).

Con Lạy Hội Đồng Quan Ngũ Dinh, Đôi quan Thanh Xà Bạch Xà, Sơn Thần Bản Thổ Ngũ Hổ Thần Tướng-

Con cung thỉnh mời chư vị Chúa Chầu các Quan thủ Đền thủ Điện, Chư vị Thành Hoàng Bản Thổ , Chư vị Thần thổ cư đồng ngự dải đất này.

Đệ tử con tên là:…………. tuổi:……….
Ngụ tại:……………………………
Kim niên kim nguyệt cát nhật lương thời. Hôm nay ngày:… Tháng:… Năm:…
( Dâng gì cầu gì khấn nấy hoặc theo bài bên dưới)

Nhân …………..
Đệ tử con nhất tâm 1 lòng, nhất tòng 1 đạo, nhất tâm trí thiết, nhất dạ chí thành, đêm tưởng ngày mong, tu thiết hương, hoa, đăng, trà, quả, thực (mang miệng về tâu, mang đầu về bái), trên con tấu thượng thiên, dưới con đệ trình long cung thuỷ phủ cùng đồng gia quyến đăng cung phụng cửa đình thần tam tứ phủ ……………(tên đền) linh từ.

Mong trên cha độ, dưới mẫu thương, đèn trời đuốc biển soi đường dẫn lối, phù hộ độ trì cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hoà , vuốt ve che trở cho gia chung chúng con trong 3 tháng hè, 9 tháng đông, tai qua nạn khỏi- Đầu năm chí giữa, nửa năm chí cuối được bình an vô sự, cửa nhà khang ninh, cầu danh đắc danh , cầu phúc đắc phúc, đắc tài sai lộc…… Dãi tấm lòng thành cúi xin Phật Thánh Chúa Tiên anh linh chứng giám!!!

Cung thỉnh công đồng Lục Cung Tiên Tổ dòng họ….. nguyên quán…..,Tổ Cô Mãnh Tướng,cậu bé cô bé tại gia, chư vị tiên linh trong dòng họ theo hầu Phật Thánh cửa Đình Thần Tam Tứ Phủ, trên tấu tòa vàng Thượng Thiên , dưới tấu Thủy Cung Địa Phủ, cho con cháu nhất một lòng, tòng một đạo Sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm…

Chuẩn bị cho lễ cúng Đền Vua Cha Bát Hải
Chuẩn bị cho lễ cúng Đền Vua Cha Bát Hải

Mỗi lễ hội mang một ý nghĩa tâm linh nhất định, uống nước nhờ nguồn, thờ cúng người có công bảo vệ tổ quốc là truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Đồ Cúng Việt hi vọng qua bài viết này, quý gia chủ sẽ lần lượt biết được ý nghĩa và bản đầy đủ của văn khấn Đền Vua Cha Bát Hải.

Xem thêm: [CHUẨN] Nội Dung Văn Khấn Quan Lớn Tuần Tranh Chi Tiết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *