Tuổi Dần khai trương ngày nào tốt năm 2024? Lưu ý gì ?

Tuoi Dan khai truong ngay nao tot

Khi làm ăn kinh doanh ai cũng muốn công việc tiến triển thuận lợi, gặp được nhiều may mắn nên cần chuẩn bị mọi thứ thật nghiêm túc, chu đáo. Việc chọn ngày khai trương là điều quan trọng được rất nhiều người quan tâm. Cùng Đồ Cúng Việt tìm hiểu xem tuổi Dần khai trương ngày nào tốt năm 2023? Cách chọn người mở hàng hợp tuổi Dần khi khai trương nào.

Lợi ích khi người tuổi Dần xem ngày khai trương

Tuổi Dần còn gọi là tuổi Hổ, tuổi Cọp, là con giáp thứ 3 trong số 12 con giáp. Những người thuộc tuổi này rất dũng cảm, bướng bỉnh, giàu cảm xúc và có khả năng lãnh đạo rất tốt. Cùng xem ngày khai trương đẹp cho các tuổi Dần ở đây: Canh Dần (1950), Nhâm Dần (1962), Giáp Dần (1974), Bính Dần (1986), Mậu Dần (1998).

Ai làm kinh doanh cũng muốn khi mình khai trương sẽ thuận lợi, gặp nhiều may mắn và tài lộc. Chọn được ngày khai trương đẹp sẽ giúp gia chủ đón nhận lộc khí, thăng tiến trong con đường kinh doanh. Bên cạnh đó gia chủ sẽ có tâm lý yên tâm và thoải mái vì đã chu toàn các nghi lễ trong ngày khai trương.

Xem thêm: Đồ cúng khai trương đầu năm 2024 cần những gì?

Tuổi Canh Dần (1950) nên khai trương vào ngày nào để phát tài?

Gia chủ tuổi Canh Dần (1950) nên chọn những ngày dưới đây để công việc làm ăn thuận lợi, gặp nhiều may mắn khi khai trương công ty, cửa hàng, cơ sở kinh doanh:

Trong tháng 1 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 12 Âm lịch: 2/12, 11/12, 25/12
Trong tháng 2 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 1 Âm lịch: 4/1, 14/1, 17/1, 26/1
Trong tháng 3 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 2 Âm lịch: 9/2, 22/2
Trong tháng 4 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 3 Âm lịch: 1/3, 4/3, 17/3, 24/3
Trong tháng 5 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 4 Âm lịch: 5/4, 27/4
Trong tháng 6 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 5 Âm lịch: 4/5, 12/5, 26/5
Trong tháng 7 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 6 Âm lịch: 11/6, 16/6, 27/6
Trong tháng 8 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 7 Âm lịch: 3/7, 6/7, 12/7, 25/7
Trong tháng 9 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 8 Âm lịch: 9/8, 12/8, 27/8
Trong tháng 10 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 9 Âm lịch: 6/9, 13/9, 25/9, 28/9
Trong tháng 11 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 10 Âm lịch: 5/10, 14/10, 25/10
Trong tháng 12 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 11 Âm lịch: 7/11, 12/11, 20/11, 29/11

Tuổi Canh Dần (1950) khai trương vào ngày nào
Tuổi Canh Dần (1950) khai trương vào ngày nào để phát tài?

Ngày khai trương hồng phát cho tuổi Nhâm Dần (1962)

Việc chọn ngày khai trương cơ sở làm ăn được rất nhiều quan tâm bởi chọn được ngày tốt sẽ giúp cửa hàng, công ty tràn đầy vận khí may mắn, thuận lợi trong làm ăn. Những ngày khai trương đẹp nhất cho tuổi Nhâm Dần (1962) dưới đây:

Trong tháng 1 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 12 Âm lịch: 9/12, 15/12, 22/12
Trong tháng 2 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 1 Âm lịch: 6/1, 10/1, 17/1, 22/1
Trong tháng 3 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 2 Âm lịch: 19/2, 25/2
Trong tháng 4 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 3 Âm lịch: 4/3, 7/3, 19/3, 28/3
Trong tháng 5 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 4 Âm lịch: 12/4, 26/4
Trong tháng 6 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 5 Âm lịch: 7/5, 10/5, 22/5
Trong tháng 7 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 6 Âm lịch: 12/6, 19/6, 24/6
Trong tháng 8 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 7 Âm lịch: 2/7, 9/7, 15/7, 27/7
Trong tháng 9 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 8 Âm lịch: 12/8, 15/8, 21/8
Trong tháng 10 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 9 Âm lịch: 1/9, 12/9, 20/9, 26/9
Trong tháng 11 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 10 Âm lịch: 12/10, 17/10, 22/10
Trong tháng 12 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 11 Âm lịch: 6/11, 9/11, 20/11, 29/11

Ngày khai trương tuổi Nhâm Dần (1962)
Ngày khai trương hồng phát cho tuổi Nhâm Dần (1962)

Xem thêm: Tuổi Mão khai trương ngày nào tốt 2024?

Tuổi Giáp Dần (1974) nên chọn ngày nào khai trương?

Trước khi khai trương kinh doanh thì người làm chủ sẽ chuẩn bị mọi thứ tốt nhất để mọi thứ diễn ra trót lọt, thành công. Chọn được ngày lành tháng tốt để khai trương giúp chủ kinh doanh được nhiều lộc, may mắn hơn trong con đường làm ăn. Dưới đây là danh sách các ngày đẹp để khai trương cho tuổi Giáp Dần (1974)

Trong tháng 1 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 12 Âm lịch: 9/12, 15/12, 22/12
Trong tháng 2 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 1 Âm lịch: 6/1, 10/1, 17/1, 22/1
Trong tháng 3 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 2 Âm lịch: 19/2, 25/2
Trong tháng 4 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 3 Âm lịch: 4/3, 7/3, 19/3, 28/3
Trong tháng 5 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 4 Âm lịch: 12/4, 26/4
Trong tháng 6 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 5 Âm lịch: 7/5, 10/5, 22/5
Trong tháng 7 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 6 Âm lịch: 12/6, 19/6, 24/6
Trong tháng 8 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 7 Âm lịch: 2/7, 9/7, 15/7, 27/7
Trong tháng 9 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 8 Âm lịch: 12/8, 15/8, 21/8
Trong tháng 10 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 9 Âm lịch: 1/9, 12/9, 20/9, 26/9
Trong tháng 11 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 10 Âm lịch: 12/10, 17/10, 22/10
Trong tháng 12 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 11 Âm lịch: 6/11, 9/11, 20/11, 29/11

Tuổi Giáp Dần (1974) khai trương ngày nào tốt
Tuổi Giáp Dần (1974) khai trương ngày nào tốt?

Tuổi Bính Dần (1986) khai trương ngày nào tốt?

Người kinh doanh sinh năm 1986 có tuổi Âm lịch là Bính Dần khi khai trương năm 2021 nên chọn những ngày dưới đây để công việc làm ăn thuận lợi, gặp nhiều may mắn và thành công.

Trong tháng 1 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 12 Âm lịch: 9/12, 15/12, 22/12
Trong tháng 2 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 1 Âm lịch: 6/1, 10/1, 17/1, 22/1
Trong tháng 3 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 2 Âm lịch: 19/2, 25/2
Trong tháng 4 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 3 Âm lịch: 4/3, 7/3, 19/3, 28/3
Trong tháng 5 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 4 Âm lịch: 12/4, 26/4
Trong tháng 6 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 5 Âm lịch: 7/5, 10/5, 22/5
Trong tháng 7 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 6 Âm lịch: 12/6, 19/6, 24/6
Trong tháng 8 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 7 Âm lịch: 2/7, 9/7, 15/7, 27/7
Trong tháng 9 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 8 Âm lịch: 12/8, 15/8, 21/8
Trong tháng 10 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 9 Âm lịch: 1/9, 12/9, 20/9, 26/9
Trong tháng 11 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 10 Âm lịch: 12/10, 17/10, 22/10
Trong tháng 12 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 11 Âm lịch: 6/11, 9/11, 20/11, 29/11

Tuổi Bính Dần (1986) khai trương ngày nào tốt?
Tuổi Bính Dần (1986) khai trương ngày nào tốt?

Tuổi Mậu Dần (1998) khai trương ngày nào tốt năm 2024

Chọn được ngày khai trương kinh doanh sẽ giúp cho công việc làm ăn trở nên thuận buồm xuôi gió, đón nhận nhiều may mắn vào cửa hàng và công ty. Mỗi tháng âm lịch sẽ có vài ngày tốt cho người tuổi Mậu Dần (1998) chọn ngày khai trương.

Trong tháng 1 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 12 Âm lịch: 9/12, 15/12, 22/12
Trong tháng 2 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 1 Âm lịch: 6/1, 10/1, 17/1, 22/1
Trong tháng 3 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 2 Âm lịch: 19/2, 25/2
Trong tháng 4 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 3 Âm lịch: 4/3, 7/3, 19/3, 28/3
Trong tháng 5 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 4 Âm lịch: 12/4, 26/4
Trong tháng 6 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 5 Âm lịch: 7/5, 10/5, 22/5
Trong tháng 7 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 6 Âm lịch: 12/6, 19/6, 24/6
Trong tháng 8 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 7 Âm lịch: 2/7, 9/7, 15/7, 27/7
Trong tháng 9 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 8 Âm lịch: 12/8, 15/8, 21/8
Trong tháng 10 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 9 Âm lịch: 1/9, 12/9, 20/9, 26/9
Trong tháng 11 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 10 Âm lịch: 12/10, 17/10, 22/10
Trong tháng 12 Dương lịch, chọn các ngày này của tháng 11 Âm lịch: 6/11, 9/11, 20/11, 29/11

Ngày khai trương hợp phong thủy cho tuổi Mậu Dần (1998)
Ngày khai trương tốt cho tuổi Mậu Dần (1998)

Cách chọn người mở hàng hợp chủ kinh doanh tuổi Dần

Bên cạnh chọn ngày khai trương cửa hàng thì việc chọn người mở hàng trong ngày khai trương cũng quan trọng không kém. Chọn đúng người sẽ giúp việc làm ăn phát triển, gặp nhiều thuận lợi. Hãy xem cách chọn người mở hàng hợp tuổi Canh Dần (1950), Nhâm Dần (1962), Giáp Dần (1974), Bính Dần (1986), Mậu Dần (1998) nào:

Chọn người mở hàng cho doanh nhân tuổi Dần theo Tam Hợp

Chọn người mở hàng cho gia chủ tuổi Dần cần phải chọn người hợp phong thủy góp phần đem sự hưng thịnh đến cho công việc làm ăn. Những người trong nhóm Tam Hợp là sự lựa chọn rất tốt bởi họ luôn hỗ trợ và bổ sung vận khí cho nhau. Vậy nên khi người tuổi Dần cần chọn người mở hàng thì nên chọn người tuổi Ngọ – Tuất trong nhóm Tam Hợp ( Dần-Ngọ-Tuất) để đem lại sự may mắn, tài lộc cho mình.

Chọn người mở hàng vui vẻ, nhanh nhẹn, hòa đồng cho người tuổi Dần

Bên cạnh việc chọn người hợp tuổi thì người kinh doanh cũng quan tâm đến tính cách của người mở hàng, một người luôn vui tươi, hòa đồng sẽ mang không khí sôi động, sự may mắn, thịnh vượng đến với cửa hàng, công ty. Đồng thời họ còn tạo tâm lý thoải mái, phấn khởi cho mọi người.

Tránh người thuộc Tứ Hành Xung mở hàng cho tuổi Dần

Trái ngược với nhóm Tam Hợp, nhóm Tứ Hành Xung luôn đem lại những rắc rối và những điều không may với những người còn lại. Thế nên khi chọn người mở hàng cho cửa hàng, công ty thì gia chủ nên tránh những người còn lại là Thân-Tỵ-Hợi trong nhóm Tứ Hành Xung (Dần-Thân-Tỵ-Hợi) để tránh những vận đen, xui xẻo đeo bám công việc kinh doanh của mình.

Trên đây là những thông tin mà Đồ Cúng Việt cung cấp cho quý độc giả thắc mắc về việc chọn ngày khai trương và cách chọn người mở hàng hợp tuổi Dần rồi. Nếu bàn không có thời gian chuẩn bị mâm cúng khai trương thì có thể liên hệ với chúng tôi làm mâm cúng tận nhà cho bạn nehs!

Xem thêm: Tuổi Tỵ khai trương ngày nào tốt 2023?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *