Cách thỉnh, Lễ vật, bài cúng thỉnh ông Thần Tài Thổ Địa về nhà

Ông địa thần tài là những vị thần giúp cho gia chủ may mắn, làm ăn tấn tới. Đối với những gia đình làm ăn kinh doanh thì cách thỉnh ông địa thần tài là vô cùng cần thiết. Vậy cách thỉnh Thần Tài Thổ Địa như thế nào hãy tham khảo ngay bài viết của dịch vụ Đồ Cúng Việt ngay nào !

Có nhiều người nói rằng việc mua tượng thần tài ông địa ở cửa hàng. Rồi đem về thờ cúng là xong chứ đâu cần gì nữa nhưng việc này là không chuẩn xác.

Để thỉnh được Thần Tài Thổ Địa về nhà đúng cách Đồ Cúng Việt. Xin chia sẻ chúng kinh nghiệm về những điều cần phải làm như. Chọn ngày giờ, chuẩn bị các lễ vật, hay văn khấn bài cúng thỉnh ông địa thần tài như nào thế nhé.

1 THỈNH THỔ ĐỊA THẦN TÀI VÀO CHÙA KHAI QUANG ĐIỂM NHÃN

a Cách thỉnh Thần Tài Thổ Địa vào chùa như thế nào?

  • Cách thỉnh Thần Tài từ nơi bán về nên để tượng trong một gói giấy hay túi bóng đỏ hay để nguyên trong một chiếc hộp sạch sẽ.
  • Thay vì mang thẳng về nhà thì nên đưa Thần Tài đến chùa trước.
  • Tại đó nhờ các sư thầy ở chùa làm lễ “Chú nguyện nhập Thần” rồi chọn ra ngày lành tháng tốt để đem Thần Tài về nhà an vị.
  • Đối với việc thỉnh Ông Địa (hay còn gọi là gửi ông